Våra tjänster

På Svansjö Företagstjänst erbjuder vi följande tjänster

Hjälp vid företagsstart

Våra konsulter hjälper dig att starta upp ditt företag. Vi ser till så att du har rätt företagsform och hjälper till med registrering mot Bolagsverket och Skatteverket.

Om du vill kan vi hjälpa dig i uppstartsfasen så att du kommer igång med bokföring och rapportering till myndigheter etc.

Bokföring

Vi kan ta hand om både hela eller delar av den löpande bokföringen och ser till att redovisa rätt siffror i rätt tid. Vi håller oss uppdaterade gällande förändringar av praxis och lagstiftning inom området och ser till att undvika de fallgropar som uppstår. Om du vill får du löpande rapportering så att du kan följa företagets utveckling.

Moms och arbetsgivardeklarationer

Genom att vi blir ombud ser vi till så att dina deklarationer kommer in i tid.

Kundreskontra, Kundfakturor, Påminnelser

Vi har ett redovisningssystem där du bestämmer om du själv vill göra din fakturering eller om du vill att vi skall sköta den, eftersom vi kan jobba i samma system har du tillgång och kan följa ditt flöde.

Leverantörsreskontra & Betalning

Vi använder oss av en E-postportal samt en app som är kopplat till vårt system, vilket gör att du lätt kan vidarebefordra dina fakturor du får på mailen samt lätt fota de fakturor/kvitton som kommer i fysisk form, fakturorna konteras sedan hos oss och går sedan ut på attest i appen eller i din webläsare till dig, där du också kan välja att betala fakturorna direkt utan att gå in på banken. 

Rådgivning

Vi ser rådgivningen som vår viktigaste tjänst, och tror att med tanke på att digitaliseringen i framtiden kommer sköta mycket av det manuella arbetet som tidigare gjorts, kommer vi mer och mer lägga fokus på att proaktivt jobba med våra kunder.

Bokslut & årsredovisningar


Alla blanketter och bokslut samt upprättande av årsredovisning sköts av våra kompetenta medarbetare.

Löneadministration

Vi upprättar lönebesked till våra kunders anställda och levererar dom sedan GDPR säkert genom att du får dom direkt i vår App i telefonen eller i Webläsaren.

Deklarationer

Är du liten eller stor kund? Hos oss sätter vi lika stort värde på alla och hjälper till så att alla blanketter kommer in till Skatteverket i tid.